Nezavírejte oči ... Tisk Email

"I zvířata mají svá práva. Otázkou není - dovedou myslet? Ani ne - dovedou mluvit? Ale - mohou trpět?

Týrání - možná jste se s ním už setkali, možná jste chtěli zasáhnout, možná jste nevěděli jak. Zde najdete zřejmě nejlepší možný postup.

 

Pomoci týranému zvířeti je třeba co nejrychleji. Nestačí se obrátit na ochránce zvířat a víc se o to nestarat. Spolky na ochranu zvířat nejsou státním orgánem, mají tedy stejné pravomoci jako všichni občané. Ale můžete se s nimi poradit na vhodném postupu a zvířete se po odebrání majiteli případně ujmout. V případě kritického ohrožení zranění, či zabití zvířete, neváhejte zasáhnout, tzv. v zájmu zabránění trestného činu týrání zvířat podle § 203 tr. zákona.

 

Pokud nehrozí okamžité ohrožení zvířete je třeba postupovat zákonnou cestou:

 

1/ Zjistit přesnou adresu místa, kde je zvíře týráno a pokud možno jméno majitele zvířete, není-li totožný s tím, který zvíře týrá, tedy i jméno reálného pachatele, v ideálním případě událost vyfotografovat.
2/ Oznámit svou stížnost stručným popisem události, uvést datum, čas a místo události, zhotovit aspoň 4 kopie.
3/ S tímto písemným oznámením se obrátit nejlépe osobně či doporučenou zásilkou na příslušný Městský, či Místní úřad, na Městskou policii, příslušnou Městskou či Krajskou veterinární správu a na příslušné místní oddělení Policie ČR.
4/ Nechat si na vlastní kopii potvrdit datum převzetí oznámení či schovat poštovní ústřižek.
5/ Ideální je zároveň poslat či předat zprávu do novin, eventuelně do TV.

 

 

Úřady státní správy a samosprávy jsou ze zákona povinny odpovědět do 30 dní, místu příslušné veterinární správy. Jsou ze zákona povinny případ zkontrolovat a potvrdí-li se, že se jedná o přestupek zákona stanovit pokutu, jedná-li se o trestný čin, podat trestní oznámení. Městské či Místní úřady jsou povinny na návrh veterinární správy udělit pokutu, eventuelně zvíře odebrat a umístit do útulku. Městská policie provádí odebrání zvířete za asistence příslušného úředníka MÚ. Náklady za výkon úřední moci, náklady za eventuelní léčení zvířete, jakož i za jeho pobyt v útulku, nese majitel zvířete, neboť je ze zákona, jako jeho vlastník, za ně odpovědný.

 

 

Policie ČR je ze zákona povinna kontrolovat dodržování zákonů, tedy i zákona ČNR č. 246/92 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, novelizovaného zákonem č. 77/2004 Sb.Je prokázáno, že v těchto případech nejvíc pomůže zveřejnění v novinách a televizi. Ideálními médii jsou pro tyto účely: MF-Dnes, Týden, Zemské noviny, Blesk, Reflex, Právo, Metro, Ring a TV-NOVA. Adresy redakcí jsou uvedeny ve Zlatých stránkách a TV NOVA uvádí svou "horkou linku" ve večerních zprávách.

 

 

Potřebujete-li poradit s textem svého oznámení, obraťte se na uvedené adresy:
Pražský spolek ochránců zvířat

Pujmanové 1219, Praha 4, 140 00, tel. fax: 224 731 609, mobil: 777 106 178, e-mail: psoz (at) seznam.cz

Společnost za práva koček

Na Bluku 431, 252 28 Černošice, tel. zázn a fax: 257 923 106, mobil 737 601 008, e-mail: prava.kocek (at) a­tlas.cz
Svoboda zvířat  

Bubenečská 7, Praha 6, 160 00 tel: 224 348 715, e-mail szpraha (at) vol­ny.cz.

 
, Created by JP Computer, powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting